Paviments i parquet
hormigon impreso
hormigon impreso
Parquet 1
Parquet 2
parquet-flotante
parquet-flotante 3
parquet-flotante-2
pavimento-hormigon-impreso
Reformas-Interiores 5
tic salon2

La ceràmica té com principals avantatges la seva facilitat de col·locació, un menor cost, al menys comparat amb el de la fusta (natural), i que el seu canvi és molt més senzill i es requereix menys treball.

En el mercat existeixen nombrosos tipus de revestiments ceràmics que és diferencien en el material empleat per la seva composició, en el seu aspecte o acabat exterior, les seves mides i una diferència fonamental, el preu.

Es poden trobar els següents revestiments ceràmics:

  • Gres porcelànic. Es caracteritza per poder reproduir fidelment materials naturals com al pedra o el marbre. A més, és molt porós i resistent a les gelades, per el que resulta perfecte per l’exterior.

  • Paviment de gres. Està compost per rajoles amb poca absorció de l’aigua, de gra fi i acabat regular. Es fa servir, en la seva confecció, el material argilenc que li dona el seu nom i s’utilitza, fonamentalment, en paviments d’interior, encara que pot estar preparat per resistir a la intempèrie sense problemes.

  • Argila cuita. Aquesta denominació engloba molts productes de diferents grandàries i característiques, però que tenen en comú que es fabriquen en petites unitats productives i utilitzant mitjans artesanals. Aquestes peces presenten un color terrós no uniforme i s’aprecien a simple vista els seus grans, porus e imperfeccions. S’utilitzen sobretot en cases de camp o per dotar d’aspecte rústic qualsevol construcció.

  • Baldosín catalán. Són peces de ceràmica de confecció artesanal de color vermellós propi de la argila cuita. Generalment transparent en to vermell o verd per crear rajoles vidriades amb les que es poden aconseguir sorprenents combinacions.


Tipologies de parquets:

  • Encolat: S’encola sempre sobre una base plana que pot ser un terratzo de baixa qualitat, un morter de anivellació compatible amb la cola, una solera de fusta (estructural o no)...

  • Tarima: La tarima consisteix en uns elements lineals de fusta que s’anivellen i descansen sobre la solera del forjat, separats per una certa distància entre si, sobre els quals es col·loca, normalment clavat i clicat, el paviment d’acabat, deixant una cambra d’aire entre la solera i l’acabat.

  • Tarima flotant: Per millorar el comportament acústic del paviment existeixen tarimes que simplement descansen sobre la base amb una làmina plàstica esmorteïda.

  • Paviment flotant: Quan les peces de paviment van sobre una làmina plàstica que esmorteix.
 
pornbox group sex porn