Instal·lacions


Realitzem tot tipus d’instal·lacions elèctriques tant en habitatges unifamiliars com plurifamiliars.

Ens ocupem del predimensionament i potencia necessària a instal·lar en cada cas, ja sigui baixa, mitja o alta tensió.

Instal·lació de videoporters, porters automàtics, instal·lacions de T.V., instal·lacions de música ambiental... 

Realització de tot tipus de instal·lacions de fontaneria .
Escomeses interiors d'habitatges, claus de pas, desaigües de banys i cuines, baixants d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars...

 
pornbox group sex porn